ORKISOL-pakker til private

Noen av ORKISOL-pakkene er såkalte startpakker. Det gjelder for eksempel ORKSIOL Suksesspakken.  Andre ORKISOL-pakker som for eksempel ORKISOL Sportspakken består av en kombinasjon av ORKISOL-pakker.  Noen av ORKISOL-pakkene forutsetter at du allerede er blitt behandlet med bestemte ORKISOL-pakker

ORKISOL-pakkerne til privatpersoner omfatter: