Alle er styrt av følelser – det er det eneste felles språk for hele verden.

ORKISOL er et unikt produkt i form av en èn-gang-for-alle behandling, hvor de negative følelser fjernes og de positive følelser integreres.

Vi har ikke noe å bruke de negative følelser til. Det er nemlig de som begrenser oss, får oss til å stå i stampe.  De gjør at vi ikke kan like oss selv og at vi blir utbrent og handlingslammet. Derfor blir de negative følelser fjernet ved behandling med ORKISOL- pakker.

De positive følelser har vi bruk for.  Derfor blir de integrert ved behandling med ORKISOL-pakker. De positive følelser utvikler oss og gir oss gode opplevelser. Med positive følelser kan vi like oss selv og vi får overskudd til å gjøre det vi gjerne vil – vi får et godt liv.

Behandling med ORKISOL-pakker er individuell behandling på høyt nivå innenfor områder som endring av adferdsmønstre, familie- og parforhold, personlig utvikling, personellutvikling, sportsprestasjoner, fysiske skavanker, livsstilsendring mm.  Behandlingen vil bestå av en kombinasjon av ORKISOL-pakker, hvor hver enkelt ORKISOL-pakke utformes individuelt til deg, etterfulgt av to til tre oppfølgingsmøter.

Læs mere om behandling med ORKISOL-pakker til:

Behandling med ORKISOL-pakker til private Behandling med ORKISOL-pakker i virksomheter Behandling med ORKISOL-pakker til sportsudøvere Behandling med ORKISOL-pakker til hester

Behandling med ORKISOL-pakker til private

På grunn av den unike behandlingsmetode kan behandling med ORKISOL-pakker hjelpe deg på mange forskjellige områder som:

 • Personlig utvikling
 • Røykeslutt
 • Misbruk
 • Fysiske skavanker
 • Psykiske lidelser

Les mer om disse områder under.  Nederst på siden finner du informasjon om behandlingsforløpet samt en link til informasjon om og priser på de enkelte ORKISOL- pakker.

Personlig utvikling

Utvikling har ingen alder, det er for både nyfødte og eldre, for mannen og kvinnen, for lederen og den ansatte.

Med negative følelser er du i tvil om hva som er riktig og galt for deg, du blir dermed avhengig av andre og bruker deres mening som svar. Du tenker i stedet for å handle, du lar være med å gjøre noe og tenker i stedet for på det du gjerne vil gjøre, men får det aldri gjort – du er tilskuer til ditt eget liv.

Med positive følelser tør du være den du er og har det godt med det, du vet hva som er riktig og galt for deg, du sier ifra og dine omgivelser vil akseptere det. Du kan sette handling på dine tanker. Du lever i nuet og har tid til deg selv, din jobb, din familie og dine venner. Du er hovedpersonen i ditt eget liv!

Innenfor personlig utvikling kan du ved behandling med ORKISOL-pakker bl.a. oppnå:

 • et godt forhold til din familie
 • å ha det godt med deg selv og kunne nyte ditt eget selskap
 • at du har det godt i ditt parforhold og bidrar til det på en positiv måte
 • har god helse, og god fysisk kropp
 • endring av adferdsmønstre – men er stadig den samme person
 • at du kan utøve den sport som du ønsker
 • at du kan spise det du har lyst på og at det vil være riktig for deg
 • en livsstilsendring, så du ikke gjør feilkjøp
 • at du lever i nuet og nyter livet
 • at du er uavhengig av andre, du vet selv hva som er riktig og galt for deg
 • at du kan ha materialistiske ting og nyte dem i fulle drag
 • at du har tid
 • personlig utvikling

 

Røykestopp

Negative følelser gjør at du har behov for å røyke – derfor forsetter du med å røyke selv om du gjerne vil slutte.

Positive følelser gjør at du ikke behøver å røyke – derfor kan du slutte med å røyke – du vet selv hva som er riktig og galt.

Etter behandling med ORKISOL-pakker kan du oppnå:

 • Røykeslutt fra den ene dag til den annen 
 • En kort avgiftningsperiode på ca. 1-2 måneder, hvor det normalt tar ca. ett år

Misbruk

Negative følelser gjør at du har vanskelig med å overskue tingene, du har vanskeligheter med å si nei, du har det vanskelig med å sette grenser, du er redd for mange ting og du har et ensomt og innesluttet liv, det gir deg et behov for f.eks. å drikke.

Positive følelser gjør at du kan overskue tingene, du kan si ja og nei på de riktige steder, du kan sette grenser overfor deg selv og andre, du er ikke redd og du har et sosialt og utadvendt liv og du kan nyte ditt eget selskap, det gjør at du f.eks. ikke har behov for å drikke, men har et normalt forhold til alkohol, du vet hva som er riktig og galt.

Etter behandling med ORKISOL-pakker vil du kunne oppnå:

 • en livsstilsendring
 • et normalt forhold til alkohol
 • en nedkortet avgiftningsperiode på ca. 1-2 måneder i stedet for det normale ca. 1 1/2 år

Fysiske skavanker

Negative følelser gjør at kroppen sier nei og hvis du ikke lytter til den kan det oppstå skader.

Positive følelser gjør at kroppen kan yte mye mer rent fysisk og det vil si at det går mye lengre tid før kroppen sier ifra, dermed blir risikoen for fysiske skader langt mindre. Du kan lytte til din kropp og vet hva som er riktig og galt for den og dermed unngå skader.

Psykiske lidelser

Negative følelser gjør at du har problemer med sosial adferd, vet ikke hva som er riktig og galt, du har problemer med din oppvekst – du kan ikke finne ut hvem du er.

De positive følelser gjør at du har det godt med deg selv og andre, gode sosiale relasjoner samt har det godt med din oppvekst selv om du har hatt det vanskelig. Du vet hva som er riktig og galt for deg, dermed kan du handle på det og gjøre noe med det, dermed vet du hvem du er og kan få et godt liv. Da er det at du bryter med din sosiale arv.

Behandlingsforløp

Normalt bearbeides de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser. Behandling med ORKISOL-pakker er utviklet i løpet av de siste 15 år av Liss Krogh etter ønske fra hennes kunder om en løsning, hvor man ikke skal komme tilbake og bli behandlet igjen og igjen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare seg selv.

Behandling med ORKISOL-pakker utføres ut fra en individuell arbeidsplan tilpasset den enkelte kunde. Behandlingen tar ca. 2 timer å få laget pr. person og utføres av en av ORKISOL-behandlerne.

Deretter settes innholdet av arbeidsplanen sammen av Liss Krogh, hvilket gir den transformasjon at du har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem.  Liss bruker ca. en uke på denne transformasjonen avhengig av hvilken behandling du har fått. Etter transformasjonen er utført vil der være 2 – 3 oppfølgingsmøter med supervisjon en gang om uken, hvor du deretter er klar til å klare deg selv !

Alle behandlere har taushetsplikt.

Hvis du vil vite mer om Liss Krogh og hennes historie er du velkommen til å besøke hennes hjemmeside liss.dk

Ytterligere informasjon om ORKISOL-pakkenes sammenheng, priser og innhold

Behandling med ORKISOL-pakker i virksomheter

Behandling med ORKISOL Firmapakker er individuell behandling på høyt nivå som rettes mot og utferdiges til virksomheter som har ønske om å oppnå

 • bedre samarbeid på arbeidsplassen
 • bedre arbeidsmiljø
 • at de ansatte løfter virksomheten samlet
 • endring av adferdsmønstre
 • personalutvikling
 • overskudd til privatliv for virksomhetens ansatte
 • mm

Når ansatte har negative følelser misforstår de hverandre hele tiden og dermed har de vanskelig med å være konstruktive, men blir utbrendte, snakker negativt om kollegaer bak deres rygg, får stress og mister lysten til å gå på arbeid.

Ansatte med positive følelser forstår hverandre, er konstruktive og produktive, er glad for sitt arbeid, samt har lyst til å stå opp om morgenen og gå på arbeid.

Behandlingsforløp

Normalt bearbeides de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser. Behandling med ORKISOL-pakker er blitt utviklet gjennom de siste 15 år av Liss Krogh etter ønske fra hennes kunder om en løsning, hvor de ikke skal komme tilbake og bli behandlet igjen og igjen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare seg selv.

Vi lager en samlet løsning spesifikt til virksomheten og de enkelte medarbeideres arbeidsfunksjoner.

Behandling med ORKISOL-pakker utføres ut fra en individuell arbeidsplan tilpasset den enkelte kunde. Behandlingen tar ca. 2 timer å få laget pr. person og utføres av en av ORKISOL-behandlerne.

Deretter settes innholdet av arbeidsplanen sammen av Liss Krogh, hvilket gir den transformasjon at medarbeideren har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem.

Liss bruker ca. en uke på å utføre transformasjonen.

Etter transformasjonen er utført vil det være 2 – 3 oppfølgingsmøter med supervisjon en gang i uken, deretter er medarbeideren klar til å klare seg selv !

Alle behandlere har taushetsplikt.

Ytterligere informasjon om ORKISOL-pakkenes sammenheng, priser og innhold

Behandling med ORKISOL-pakker til sportsutøvere

Negative følelser gjør at du blir trett og gjør feil, samt at du har vanskeligheter med å holde konsentrasjonen og fokus.  Du må trene mye for å forbedre deg og du blir utbrent rent fysisk og dermed kan det oppstå skader.

De positive følelser gjør at du har utholdenhet, skulle du gjøre en feil endrer du den med det samme, du kan holde din konsentrasjon og fokus og yte ditt optimale, dermed blir du bedre og bedre.  Du vet hva som er riktig og galt når du utøver din sport.  Fysisk blir du sterkere og sterkere og minsker dermed risikoen for skader.

Individuell sportsutøver

Behandlingen med ORKISOL-pakker tilpasses din sportsgren og består av en kombinasjon av ORKISOL-pakker, hvor den enkelte ORKISOL-pakke utformes individuelt til deg.

Behandling med ORKISOL-pakker kan hjelpe deg til å realisere dine sportslige ambisjoner og karriere mål.  Du vil bl.a. oppnå at:

 • du alltid har fokus på ditt mål og at du gjør det som skal til
 • du dyrker sporten og treningen med positive følelser og blir dermed bedre og bedre
 • du kan prestere sportslig optimalt og etter en natts søvn prestere det sportslig optimale igjen
 • du har et filter mot motstanderenes og konkurrentenes negative følelser som gjør at du kan ha fokus og konsentrasjon

ORKISOL-Sportspakke på lagplan 

Behandlingen med ORKISOL Sportspakker tilpasses lagets sportsgren og hver enkelt ORKISOL Sportspakke utformes individuelt til hver enkelt sportsutøver. Alle sportsutøvere på laget må have ORKISOL Sportspakken utført.

Sportsutøverne vil løfte laget samlet med positive følelser, dermed blir de gode til å samarbeide.  Samtidig vil de ha et filter mot motstandernes negative følelser som gjør at de ikke mister fokus og konsentrasjon, men derimot kan yte deres optimale selv og som lag, dermed har de en fellesnevner for hele laget; å vinne.

Ved behandling med ORKISOL Sportspakker vil laget kunne oppnå at den enkelte sportsutøver:

 • alltid har fokus på lagets mål og gjør det som skal til
 • dyrker sporten og treningen med positive følelser og dermed blir bedre og bedre
 • kan presetere sportsligt optimalt og etter en natts søvn prestere det sportslig optimale igjen
 • har et filter mot motstandernes og konkurrentenes negative følelser som gjør at han/hun kan holde fokus og konsentrasjon så han/hun kan yte det optimale

Behandlingsforløp

Normalt bearbeides de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser. Behandling med ORKISOL-pakker er blitt utviklet over de siste 15 år av Liss Krogh etter et ønske fra hennes kunder om en løsning, hvor de ikke skal komme tilbake og bli behandlet igjen og igjen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare seg selv.

Behandling med ORKISOL-pakker utføres ut fra en individuell arbeidsplan tilpasset den enkelte sportsutøver. Behandlingen tar ca. 2 timer å få utført per person og utføres av en av ORKISOL behandlerne.

Deretter settes innholdet i arbeidsplanen sammen av Liss Krogh, hvilket gir den transformasjon at sportsutøveren har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem. Liss bruker ca. en uke på å foreta transformasjonen.

Etter transformasjonen er utført vil det være 2 – 3 oppfølgingsmøter med supervisjon en gang om uken, deretter er sportsutøveren klar til å klare seg selv !

Alle behandlere har taushetsplikt.

Hvis du vil vite mer om Liss Krogh og hennes historie er du velkommen til å besøke hennes hjemmeside  liss.dk

Ytterligere informasjon om ORKISOL-pakkenes sammenheng, priser og innhold

Behandling med ORKISOL-pakker til hester

En hest er flere hundre kilo følelser!

Hester reagerer på menneskers følelser både ved nærvær og fysisk kontakt.  Særlig når en rytter sitter oppå hesten, registrerer hesten hvordan rytteren har det.  Dermed blir rytterens følelser overført til hesten.

Noen dager gjør hesten alt hva rytteren eller treneren vil ha den til å gjøre, andre dager kan rytteren eller treneren ikke få hesten til å gjøre det den gjorde dagen før.  Hver gang hesten har en dårlig opplevelse med negative følelser vil den huske og reagere på denne opplevelse – uansett hvordan rytteren har det.

Når hesten derimot har en god opplevelse med en positiv følelse husker den og reagerer på denne opplevelsen. Så vil hesten gjøre som rytteren eller treneren vil og blir dermed bedre og bedre.

Behandling med ORKISOL-pakker til hester gjør at hestens negative følelser fjernes og de positive følelser integreres i hesten.  Dermed får hesten et filter så den kun kan reagere på positive følelser – så uansett hvordan rytteren har det kan hesten prestere det optimale. Ved å la sin hest bli behandlet med ORKISOL-pakker til hester kan eieren eksempelvis oppnå at

 • hesten har det godt
 • hesten blir en god konkurransehest
 • hesten vil ha det godt med mennesker
 • rideskolehesten vil ha et filter så alle mennesker kan ri den uten at hesten opptar noe negativt fra rytteren

Behandlingsforløp

Normalt bearbeides de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser.  Behandling med ORKISOL-pakker er blitt utviklet over de siste 15 år av Liss Krogh etter et ønske fra hennes kunder om en løsning, hvor de ikke skal komme tilbake og bli behandlet igjen og igjen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare seg selv.

Behandling med ORKISOL-pakker utføres ut fra en individuell arbeidsplan tilpasset den enkelte hest.  Behandlingen tar ca. 1,5 time pr. hest og utføres av en av ORKISOL behandlerne.

Deretter settes innholdet av arbeidsplanen sammen av Liss Krogh, som gir den transformasjon at hesten har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem. Liss bruker ca. en uke på transformasjonen.

Etter at transformasjonen er utført vil det være 1 – 2 oppfølgingsmøter med supervisjon av hestens eier en gang om uken, deretter er hesten klar til å bli ridd på uten å bli påvirket av rytterens negative følelser.

Alle behandlere har taushetsplikt.

Ytterligere informasjon om ORKISOL-pakkenes sammenheng, priser og innhold