Alle er styrede af følelser – det er det eneste fælles sprog for hele verden. ORKISOL er et unikt produkt i form af en én-gang-for-alle behandling, hvor de negative følelser fjernes og de positive følelser integreres.

Vi har ikke noget at bruge de negative følelser til. Det er nemlig dem der begrænser os, får os til at stå i stampe. De gør at vi ikke kan lide os selv og at vi bliver udbrændte og handlingslammede. Derfor bliver de negative følelser smidt væk gennem behandling med ORKISOL-pakker.

De positive følelser har vi brug for. Derfor bliver de integreret gennem behandling med ORKISOL-pakker. De positive følelser udvikler os og giver os gode oplevelser. Med positive følelser kan vi lide os selv og vi får overskud til at gøre det vi gerne vil – vi får et godt liv.

Behandling med ORKISOL-pakker er individuel behandling på højt niveau indenfor områder som ændring af adfærdsmønstre, familie- og parforhold, personlig udvikling, personaleudvikling, sportspræstationer, fysiske skavanker, livsstilsændringer mm. Behandlingen vil bestå af en kombination af ORKISOL-pakker, hvor hver enkelt ORKISOL-pakke udformes individuelt til dig, efterfulgt af to til tre opfølgningsmøder.

Læs mere om behandling med ORKISOL-pakker til:

Behandling med ORKISOL-pakker til private Behandling med ORKISOL-pakker i virksomheder Behandling med ORKISOL-pakker til sportsudøvere Behandling med ORKISOL-pakker til heste

Behandling med ORKISOL-pakker til private

På grund af den unikke behandlingsmetode kan behandling med ORKISOL-pakker hjælpe dig på mange forskellige områder som:

 • Personlig udvikling
 • Rygestop
 • Misbrug
 • Fysiske skavanker
 • Psykiske lidelser

Læs mere om disse områder herunder. Nederst på siden finder du information om behandlingsforløbet samt et link til information om og priser på de enkelte ORKISOL-pakker.

Personlig udvikling

Udvikling har ingen alder, det er for både nyfødte og ældre, for manden og kvinden, for lederen og den ansatte.

Med negative følelser er du i tvivl om hvad der er rigtigt og forkert for dig, du bliver dermed afhængig af andre og bruger deres mening som svar. Du tænker i stedet for at handle, du lader være med at gøre noget og tænker i stedet for på det du gerne vil gøre, men får det aldrig gjort – du er tilskuer til dit eget liv.

Med positive følelser tør du være den du er og har det godt med det, du ved hvad der er rigtigt og forkert for dig, du siger til og fra og det vil være i orden med dine omgivelser. Du kan sætte handlinger på dine tanker. Du lever i nuet og har tid til dig selv, dit job, din familie og dine venner. Du er hovedpersonen i dit eget liv!

Indenfor personlig udvikling kan du via behandling med ORKISOL-pakker bl.a. opnå:

 • et godt forhold til din familie
 • at have det godt med dig selv og kunne nyde dit eget selskab
 • at du har det godt i dit parforhold og bidrager til det på en positiv måde
 • et godt helbred, en god fysisk krop
 • ændring af adfærdsmønstre – men stadig være den samme person
 • at du kan udøve den sport du har lyst til
 • at du kan spise det du har lyst til og at det vil være rigtigt for dig
 • en livsstilsændring, så du ikke laver fejlkøb
 • at du lever i nuet og nyder livet
 • at du er uafhængig af andre, du ved selv hvad der er rigtigt og forkert for dig
 • at du kan have materialistiske ting og nyde dem i fulde drag
 • at du har tid
 • personlig udvikling

Rygestop

Negative følelser gør at du har behov for at ryge – derfor fortsætter du med at ryge selvom du gerne vil holde op.

Positive følelser gør at du ikke behøver at ryge – derfor kan du holde op med at ryge – du ved selv hvad der er rigtigt og forkert.

Efter behandling med ORKISOL-pakker kan du opnå:

 • rygestop fra den ene dag til den anden
 • En kort afgiftningsperiode på ca. 1-2 måneder, hvor det normalt tager ca. et år

Misbrug

Negative følelser gør at du har svært ved at overskue tingene, du har svært ved at sige nej, du har svært ved at sætte grænser, du er bange for mange ting og du har et ensomt og indesluttet liv, det giver dig et behov for fx at drikke.

Positive følelser gør at du kan overskue tingene, du kan sige ja og nej på de rigtige steder, du kan sætte grænser overfor dig selv og andre, du er ikke bange og du har et socialt og udadvendt liv og du kan nyde dit eget selskab, det gør at du fx ikke har behov for at drikke, men har et normalt forhold til alkohol, du ved hvad der er rigtigt og forkert.

Efter behandling med ORKISOL-pakker vil du kunne opnå:

 • en livsstilsændring
 • et normalt forhold til alkohol
 • en nedkortet afgiftningsperiode på ca. 1-2 måneder i stedet for de normale ca. 1½ år

Fysiske skavanker

Negative følelser gør at kroppen siger nej og hvis du ikke lytter til den kan der opstå skader.

Positive følelser gør at kroppen kan yde meget mere rent fysisk og det vil sige at det varer meget længere inden kroppen siger fra, dermed bliver risikoen for fysiske skader langt mindre. Du kan lytte til din krop og ved hvad der er rigtigt og forkert for den og dermed undgå skader.

Psykiske lidelser

Negative følelser gør at du har problemer med social adfærd, ved ikke hvad der er rigtig og forkert, du har problemer med dine opvækstår – du kan ikke finde ud af hvem du er.

De positive følelser gør at du har det godt med dig selv og andre, gode sociale relationer samt har det godt med din opvækst selv hvis du har haft det svært. Du ved hvad der er rigtigt og forkert for dig, dermed kan du handle på det og gøre noget ved det, derved ved du hvem du er og kan få et godt liv. Da er det, at du bryder med din sociale arv.

Behandlingsforløb

Normalt bearbejdes de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser.

Behandling med ORKISOL-pakker er blevet udviklet over de sidste 15 år af Liss Krogh efter et ønske fra hendes kunder om en løsning, hvor de ikke skal komme tilbage og blive behandlet igen og igen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare sig selv.

Behandling med ORKISOL-pakker udføres ud fra en individuel arbejdsplan tilpasset den enkelte kunde. Behandlingen tager ca. 2 timer at få lavet per person og udføres af en af ORKISOL-behandlerne.

Efterfølgende sættes indholdet af arbejdsplanen sammen af Liss Krogh, hvilket giver den transformation at du har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem. Liss er ca. en uge om at foretage transformationen afhængig af hvad du har fået lavet.
Efter transformationen er udført vil der være 2-3 opfølgningsmøder med supervision en gang om ugen, hvorefter du er klar til at klare dig selv!

Alle behandlere har tavshedspligt.

Hvis du vil vide mere om Liss Krogh og hendes historie er du velkommen til at besøge hendes hjemmeside liss.dk

Yderligere information om ORKISOL-pakkernes sammenhæng, priser og indhold

Behandling med ORKISOL-pakker i virksomheder

Behandling med ORKISOL Firmapakker er individuel behandling på højt niveau som målrettes og udfærdiges til virksomheder som har ønske om at opnå

 • bedre samarbejde på arbejdspladsen
 • bedre arbejdsmiljø
 • at de ansatte løfter virksomheden i flok
 • ændring af adfærdsmønstre
 • personaleudvikling
 • overskud til privatliv for virksomhedens ansatte
 • mm.

Når ansatte har negative følelser misforstår de hele tiden hinanden og derved har de svært ved at være konstruktive, men bliver udbrændte, taler dårligt om kollegaer bag deres ryg, får stress og mister lysten til at gå på arbejde.

Ansatte med positive følelser forstår hinanden, er konstruktive og producerer, er glade for deres arbejde samt har lyst til at stå op om morgenen og gå på arbejde.

Behandlingsforløb

Normalt bearbejdes de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser.

Behandling med ORKISOL-pakker er blevet udviklet over de sidste 15 år af Liss Krogh efter et ønske fra hendes kunder om en løsning, hvor de ikke skal komme tilbage og blive behandlet igen og igen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare sig selv.

Vi laver en samlet løsning specifikt til virksomheden og de enkelte medarbejderes arbejdsfunktioner.

Behandling med ORKISOL-pakker udføres ud fra en individuel arbejdsplan tilpasset den enkelte kunde. Behandlingen tager ca. 2 timer at få lavet per person og udføres af en af ORKISOLbehandlerne.

Efterfølgende sættes indholdet af arbejdsplanen sammen af Liss Krogh, hvilket giver den transformation at medarbejderen har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem. Liss er ca. en uge om at foretage transformationen.

Efter transformationen er udført vil der være 2-3 opfølgningsmøder med supervision en gang om ugen, derefter er medarbejderen klar til at klare sig selv!

Alle behandlere har tavshedspligt.

Yderligere information om ORKISOL-pakkernes sammenhæng, priser og indhold

Behandling med ORKISOL-pakker til sportsudøvere

Negative følelser gør at du bliver træt og laver fejl samt at du har svært ved at holde koncentrationen og fokus. Du skal bruge meget træning for at forbedre dig og du bliver udbrændt rent fysisk og dermed kan der opstå skader.

De positive følelser gør at du har udholdenhed, skulle du lave en fejl ændrer du den med det samme, du kan holde din koncentration og fokus og yde dit optimale, dermed bliver du bedre og bedre. Du ved hvad der er rigtigt og forkert når du udøver din sport. Fysisk bliver du stærkere og stærkere og mindsker dermed risikoen for skader.

Individuel sportsudøver

Behandlingen med ORKISOL-pakker tilpasses din sportsgren og består af en kombination af ORKISOL-pakker, hvor hver enkelt ORKISOL-pakke udformes individuelt til dig.

Behandling med ORKISOL-pakker kan hjælpe dig til at realisere dine sportslige ambitioner og karriere mål. Du vil bl.a. kunne opnå at:

 • du altid har fokus på dit mål og at du gør det der skal til
 • du dyrker sporten og træningen med positive følelser og bliver dermed bedre og bedre
 • du kan præstere sportsligt optimalt og efter en nattesøvn præstere det sportsligt optimale igen
 • du har et filter mod modstandernes og konkurrenternes negative følelser som gør at du kan holde dit fokus og koncentration så du kan det optimale

ORKISOL Sportspakke på holdplan

Behandlingen med ORKISOL Sportspakker tilpasses holdets sportsgren og hver enkelt ORKISOL Sportspakke udformes individuelt til hver enkelt sportsudøver. Samtlige sportsudøvere på holdet skal have lavet ORKISOL Sportspakken.

Sportsudøverne vil løfte holdet sammen med positive følelser, dermed bliver de gode til at samarbejde. Samtidig vil de have et filter mod modstandernes negative følelser som gør at de ikke mister deres fokus og koncentration, men derimod kan yde deres optimale selv og som hold, dermed har de en fællesnævner for hele holdet; at vinde.

Ved behandling med ORKISOL Sportspakker vil holdet kunne opnå at den enkelte sportsudøver:

 • altid har fokus på holdets mål og gør det der skal til
 • dyrker sporten og træningen med positive følelser og dermed bliver bedre og bedre
 • kan præstere sportsligt optimalt og efter en nattesøvn præstere det sportsligt optimale igen
 • har et filter mod modstandernes og konkurrenternes negative følelser som gør at han/hun kan holde sit fokus og koncentration så han/hun kan yde det optimale

Behandlingsforløb

Normalt bearbejdes de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser.

Behandling med ORKISOL-pakker er blevet udviklet over de sidste 15 år af Liss Krogh efter et ønske fra hendes kunder om en løsning, hvor de ikke skal komme tilbage og blive behandlet igen og igen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare sig selv.

Behandling med ORKISOL-pakker udføres ud fra en individuel arbejdsplan tilpasset den enkelte sportsudøver. Behandlingen tager ca. 2 timer at få lavet per person og udføres af en af ORKISOL behandlerne.

Efterfølgende sættes indholdet af arbejdsplanen sammen af Liss Krogh, hvilket giver den transformation at sportsudøveren har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem. Liss er ca. en uge om at foretage transformationen.

Efter transformationen er udført vil der være 2-3 opfølgningsmøder med supervision en gang om ugen, derefter er sportsudøveren klar til at klare dig selv!

Alle behandlere har tavshedspligt.

Hvis du vil vide mere om Liss Krogh og hendes historie er du velkommen til at besøge hendes hjemmeside liss.dk

Yderligere information om ORKISOL-pakkernes sammenhæng, priser og indhold

Behandling med ORKISOL-pakker til heste

En hest er flere hundrede kilo følelser!

Heste reagerer på menneskers følelser både ved nærvær og fysisk kontakt. Særligt når en rytter sidder ovenpå hesten, registrerer hesten hvordan rytteren har det. Dermed bliver rytterens følelser overført til hesten.

Nogle dage gør hesten alt hvad rytteren eller træneren vil have den til, og andre dage kan rytteren eller træneren ikke få hesten til at gøre det den gjorde dagen før. Hver gang hesten har en dårlig oplevelse med negative følelser vil den blive ved med at huske og reagerer på denne oplevelse – uanset hvordan rytteren har det.

Når hesten derimod har en god oplevelse med en positiv følelse bliver den ved med at huske og reagerer på denne oplevelse. Så vil hesten gøre som rytteren eller træneren vil have den til og bliver dermed bedre og bedre.

Behandling med ORKISOL-pakker til heste gør at hestens negative følelser fjernes og de positive følelser integreres i hesten. Derved får hesten et filter så den kun kan reagere på positive følelser – så uanset hvordan rytteren har det kan hesten præstere det optimale.

Ved at lade sin hest behandle med ORKISOL-pakker til heste kan ejeren eksempelvis opnå at

 • hesten har det godt
 • hesten bliver en god konkurrencehest
 • hesten vil have det godt med mennesker
 • rideskolehesten vil have et filter så alle mennesker kan ride den uden at hesten optager noget negativt fra rytteren

Behandlingsforløb

Normalt bearbejdes de negative følelser – vi fjerner dem og integrerer de positive følelser.
Behandling med ORKISOL-pakker er blevet udviklet over de sidste 15 år af Liss Krogh efter et ønske fra hendes kunder om en løsning, hvor de ikke skal komme tilbage og blive behandlet igen og igen, men i stedet kan være i deres positive følelser hele tiden og dermed klare sig selv.

Behandling med ORKISOL-pakker udføres ud fra en individuel arbejdsplan tilpasset den enkelte hest. Behandlingen tager ca. 1,5 time at få lavet per hest og udføres af en af ORKISOLbehandlerne.

Efterfølgende sættes indholdet af arbejdsplanen sammen af Liss Krogh, hvilket giver den transformation at hesten har de positive følelser hele tiden og kan handle på dem. Liss er ca. en uge om at foretage transformationen.

Efter transformationen er udført vil der være 1-2 opfølgningsmøder med supervision af hestens ejer en gang om ugen, derefter er hesten klar til at blive redet på uden at blive påvirket af rytterens negative følelser.

Alle behandlere har tavshedspligt.

Yderligere information om ORKISOL-pakkernes sammenhæng, priser og indhold